SONUS - LOGOPEDSKI KABINET | SONUS - LOGOPEDSKI KABINET
Savjetovanje, dijagnostika i terapija poremećaja komunikacije, jezično-govornih poremećaja te poremećaja glasa i gutanja kod djece i odraslih.
logoped, logopedija, Željka Slavićek, jezično-govorni poremećaji, poremećaji komunikacije, poremećaja glasa, poremećaji glasa i gutanja kod djece i odraslih, logopedski kabinet, logoped Čakovec
128
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-128,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

TKO JE LOGOPED?

Logoped je stručnjak koji se bavi savjetovanjem, dijagnostikom i terapijom poremećaja komunikacije, jezično-govornih poremećaja te poremećaja glasa i gutanja kod djece i odraslih.

 

Logopedski kabinet Sonus vodi magistra logopedije Željka Slaviček s višegodišnjim iskustvom u logopedskom radu.

Pronađite nas na novoj lokaciji u Ulici Ruđera Boškovića 28 u Čakovcu!
USLUGE
INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE
LOGOPEDSKA
DIJAGNOSTIKA
LOGOPEDSKA
TERAPIJA
LOGOPEDSKA TERAPIJA U PATRONAŽI ZA SLABIJE POKRETNE I NEPOKRETNE OSOBE
LOGOPEDSKA TRIJAŽA

 • probir djece kojim se utvrđuje postojanje komunikacijskih i/ili jezično govornih poteškoća ili rizik za nastanak istih kod djeteta
 • ukoliko je nalaz trijaže pozitivan, dijete se upućuje na logopedsku procjenu
 • provodi se u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

EDUKACIJA

 • organizacija edukacija/predavanja ili radionica na teme vezane uz komunikaciju, jezik i govor djece ili odraslih

KADA NAM SE OBRATITI?
Logopedu se možete obratiti ukoliko ste zabrinuti za razvoj Vašeg djeteta, sumnjate da Vaše dijete ima neki komunikacijski i/ili jezično-govorni poremećaj, ukoliko je Vašem djetetu potrebna priprema za školu ili treba pomoć i potporu u učenju.

Komunikacijski poremećaj odnosi se na:

 • teškoće u socijalnoj komunikaciji i interakcijama s okolinom

Jezično-govorni poremećaji odnose na:

 • teškoće u proizvodnji i/ili razumijevanju jezika
 • nerazvijen govor
 • artikulacijske teškoće (neispravan izgovor glasova govora)
 • teškoće čitanja, pisanja i računanja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 • poremećaj tečnosti govora(mucanje, brzopletost)
 • poremećaj glasa (disfonija, afonija)

Priprema za školu koju provodi logoped odnosi se na:

 • procjenu predvještina čitanja i pisanja
 • poticanje i usvajanje predvještina čitanja i pisanja koje djeca predškolske dobi trebaju imati kako bi što uspješnije savladavali čitanje i pisanje i ostalo školsko gradivo

Pomoć u učenju podrazumijeva:

 • određivanje stila učenja svakog djeteta individualno
 • odabir tehnika učenja i prilagodbu materijala za učenje kako bi se povećao uspjeh u učenju i kako bi svako dijete ostvarilo svoje potencijale
OBRAZAC ZA ONLINE NARUDŽBU

Narudžbe primamo telefonskim pozivom, SMS porukom, osobnim dolaskom u kabinet, slanjem e-maila na adresu narudzbe@sonus-logopedija.eu ili ispunjavanjem obrasca za narudžbu.

 

Obrazac ili e-mail mora sadržavati sljedeće informacije:

 • Ime i prezime kontakt osobe
 • Telefonski broj
 • Kratak opis razloga za posjet logopedu, vrsta tražene usluge (informacija, dijagnostika, terapija, patronaža), trebate li naše usluge Vi ili Vaše dijete i sl.


SONUS LOGOPEDSKI KABINET

Ulica Ruđera Boškovića 28, 40 000 Čakovec
mob: 095 432 1002
e-mail: info@sonus-logopedija.eu
e-mail: narudzbe@sonus-logopedija.eu